Sociale zekerheid

Hans Swagten op 9 juli
Het vervangen van de 1-op-1-koppeling door een 1-op-2/3-koppeling impliceert dat elk jaar levenswinst wordt [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB | Sociale zekerheid |
Hans Swagten op 21 juni
Het (bruto)minimumloon per dag stijgt per 1 juli aanstaande met 1,60%. Dat geldt ook voor de  daglonen van de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Sociale zekerheid |
Ellen van Waaijen op 16 april
Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de NOW regeling enkele technische [...]
lees meer
Sociale zekerheid
Hans Swagten op 6 april
Het gaat hierbij om de wetsvoorstellen betreffende: Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 De wijziging van de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen Algemeen | Sociale zekerheid |
Hans Swagten op 8 maart
De Hoge Raad bepaalde op 23 november 2018 dat sprake was van ongelijke behandeling tussen werknemers en [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Vermogen | Pensioen | Pensioen Varia | Sociale zekerheid |
Ellen van Waaijen op 23 december
X heeft de Nederlandse nationaliteit en werkte en woonde in 2013 in Nederland. In dat jaar werkte hij als [...]
lees meer
Sociale zekerheid
Ellen van Waaijen op 23 december
Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als zij een werknemer [...]
lees meer
Sociale zekerheid
Hans Swagten op 7 november
AOW-leeftijd Artikel 7a, tweede lid AOW, zoals dat vanaf 1 januari 2020 geldt, geeft aan dat de AOW-leeftijd [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Vermogen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Sociale zekerheid |
Hans Swagten op 6 november
Op basis van de prognose van deze levensverwachting wordt de toekomstige AOW-leeftijd vastgesteld, waarbij [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Vermogen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Sociale zekerheid |
Hans Swagten op 18 september
Het ging daarbij om de aankondiging van ABN Amro Levensverzekering te zullen stoppen met de uitkering op het [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Overlijden | Pensioen | Pensioen Varia | Sociale zekerheid |
Ellen van Waaijen op 17 september
X is werkzaam op een schip met een Rijnvaartverklaring met een in Nederland gevestigde exploitant. De [...]
lees meer
Sociale zekerheid
Ellen van Waaijen op 17 september
Aan X, Rijnvarende, is op 4 januari 2013 een A1 verklaring afgegeven. Die verklaring hield in, dat X van 3 [...]
lees meer
Sociale zekerheid