Pensioen Algemeen

Hans Swagten op 11 mei
Medio 2019 bereikten kabinet en sociale partners een principeakkoord om te komen tot een hervorming van het [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Erik van Toledo op 11 mei
Lijfrentetermijnen voortvloeiende uit en afkoopsommen van lijfrenteproducten waarvoor de betaalde bedragen [...]
lees meer
Pensioen Algemeen | Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen |
Hans Swagten op 10 mei
In het proces om te komen tot een nieuw pensioenstelsel doet de Pensioenfederatie een dringend beroep op het nieuw [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 10 mei
Veel van de vermogens zit vast in de eigenwoning en/of in pensioen, zodat er maar weinig ruimte is voor het [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 29 april
Uit onderzoek onder ruim 5.600 werkenden door Vakbond FNV, komt naar voren dat 75% van de werkenden vindt dat hun [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 29 april
In 2020 werden 781 vragen of klachten in behandeling genomen. Dat waren er bijna 200 minder dan in 2019 (980). Een [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 12 april
Op grond van het rapport 'Onderzoek 45 dienstjaren' wordt het door mensen met een lang arbeidsverleden als [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 1 april
De AFM onderzocht vrijwel alle pensioenfondsen en 166 jaarverslagen over 2019. Uit de analyse kwam naar voren [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Toezicht |
Hans Swagten op 29 maart
Sinds 1 januari 2019 zijn de regels met betrekking tot de afkoop van klein ouderdomspensioen gewijzigd.Heel kleine [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen Algemeen | Waardeoverdracht |
Erik van Toledo op 24 maart
Begin maart 2021 is op www.belastingdienst.nl een nieuwe versie gepubliceerd van het document 'Verdragsstaten IB [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Toekomstvoorzieningen | Internationaal | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Verhuizen & Emigreren | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 11 maart
Gevolg van uitruil Partners moeten zich goed realiseren wat de gevolgen van deze uitruil zijn. Op het eerste [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Pensioen Varia |
Hans Swagten op 1 maart
De deadline voor de implementatie van de SFDR is 10 maart 2021, maar de RTS zal waarschijnlijk pas per 1 januari [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Toezicht |