Leidraden

Hans Swagten op 1 december
De leidraad is gebaseerd op de artikelen 83 en 84 van de Pensioenwet (PW) en komt in de plaats van het huidige [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Leidraden | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 6 maart
De handreiking is met name bedoeld voor werkgevers die minder dan 50 werknemers in dienst hebben, waardoor ze [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Leidraden | Ondernemingsraad |
Theo Gommer op 9 april
In ieder geval wat de SER betreft. Ook de laatste deadline van 1 april hebben ze niet gehaald. VNO-NCW stelde: ‘Het [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Leidraden | Algemeen | De gewone werknemer | Pensioen Algemeen |
Linda Evers op 12 maart
Al vaker schreven wij over de zorgplicht die op werkgevers, uitvoerders rust in het kader van [...]
lees meer
Leidraden | Pensioen Algemeen | Pensioen Civiel | Pensioencommunicatie |
Paul van Ravenzwaaij op 22 november
Nagenoeg elke pensioenregeling kent ook een dekking voor het nabestaandenpensioen. Hierbij wordt vervolgens de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Leidraden | Civieljuridische Aspecten | De gewone werknemer | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 4 oktober
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft nieuwe voorlopige premiestaffels voor premieovereenkomsten met [...]
lees meer
Algemeen | Toekomstvoorzieningen | Leidraden | Fiscale Aspecten | De gewone werknemer | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 4 oktober
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft de systematiek voor de oprenting van de Oudedagsverplichting [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Leidraden | De directeur-grootaandeelhouder | Pensioen Algemeen |
Rajish Sagoenie op 21 september
De discussie over een nieuw pensioenstelsel wordt al snel ingewikkeld, door vraagstukken over solidariteit, [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | De gewone werknemer | Leidraden | Civieljuridische Aspecten | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 19 september
Eiser is op 15 april 1998 in dienst getreden, waarbij aan hem een pensioentoezegging is gedaan. De inhoud van de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Uit dienst/Ontslag | De gewone werknemer | Leidraden | Civieljuridische Aspecten | Pensioen Algemeen |
Linda Evers op 1 september
De zorgplicht van de pensioenadviseur is een onderwerp dat in de rechtspraak steeds vaker terug komt. Recentelijk [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Leidraden |
Hans Swagten op 18 juli
Sinds de invoering van de Wet verbeterde premieregeling (1 september 2016) geldt dat deelnemers aan bepaalde [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Verzekeringstechniek | Leidraden | Civieljuridische Aspecten | De gewone werknemer | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 11 juli
De ministerraad heeft op 7 juli 2017 ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Verzekeringstechniek | De gewone werknemer | Leidraden | Pensioen Algemeen |