Basis

Marco Rijsdijk op 29 november
DNB brengt eens per vier jaar een Visie op toezicht uit met daarin de koers voor het toezicht van DNB voor de [...]
lees meer
Basis
Marco Rijsdijk op 20 november
Een bank blokkeer de bankrekening van één van haar klanten en neemt deze klant op in het [...]
lees meer
Basis
Nieuwe Leidraad Wwft en toelichting AFM
FinSourceOne Author op 3 november
De nieuwe Wwft-leidraad was nodig in verband met de invoering van het UBO-register, waarover u al eerder bericht [...]
lees meer
Basis
Marco Rijsdijk op 30 oktober
De toezichthoudende instellingen DNB en AFM hebben voor de onder hun toezicht staande instellingen een leidraad [...]
lees meer
Basis | Vermogen |
Marco Rijsdijk op 27 oktober
In een nieuwsbrief maakt DNB bekend dat door de Europese Bankautoriteit nieuwe richtsnoeren zijn gepubliceerd als [...]
lees meer
Financieren | Basis | Vermogen |
Marco Rijsdijk op 26 oktober
De Europese Commissie heeft een openbare consultatie opengesteld over de herziening van het toezichtkader Solvency [...]
lees meer
Basis
Marco Rijsdijk op 17 oktober
Het Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement werd door verzekeraars als lastig ervaren om te [...]
lees meer
Basis
Marco Rijsdijk op 17 oktober
In de vierde Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars is weer een beeld gegeven van de stand van zaken [...]
lees meer
Basis | Vermogen | Schade Particulier |
Marco Rijsdijk op 17 oktober
Volgens het Verbond van Verzekeraars is het aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld. Het gaat [...]
lees meer
Basis | Vermogen | Schade Particulier | Schade Zakelijk | Inkomen |
Marco Rijsdijk op 17 oktober
Tot nu toe werd door Nederland toegestaan dat levens- en schadeverzekeraars met een zetel in een staat die geen [...]
lees meer
Basis | Volmacht | Schade Particulier | Schade Zakelijk | Inkomen | Pensioen |
Marco Rijsdijk op 11 oktober
In een wetsvoorstel is een wijziging van de Faillissementswet voorgesteld. Op basis van dit voorstel kan de [...]
lees meer
Financieren | Basis | Recht: Overig |
Marco Rijsdijk op 21 september
De website startenopdewoningmarkt.nl is gelanceerd. De website wil starters alle informatie over kopen en huren [...]
lees meer
Basis | Hypothecair Krediet |