Basis

Marco Rijsdijk op 16 februari
Het Verbond van Verzekeraars maakt bekend dat de Tuchtraad Financiële Dienstverlening is ondergebracht in een [...]
lees meer
Basis
STAP – Stimulering arbeidsmarktpositie
FinSourceOne Author op 1 februari
Inleiding en doel van de regeling Twee generaties geleden, was het nog normaal wanneer iemand zijn hele werkzame [...]
lees meer
Basis
Collectief massaschade claimen
FinSourceOne Author op 21 januari
Inleiding en doel wetgeving Wanneer iemand onrecht is aangedaan door een professionele partij, kan hij daar een [...]
lees meer
Basis
Erik van Toledo op 9 januari
Op 6 januari 2021 heeft Minister Koolmees van SZW, mede namens de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Ik ga met pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB | Pensioen IB-ondernemer | Pensioen Varia |
Erik van Toledo op 8 januari
Op 31 december 2020 is de 'Bijstellingsregeling directe belastingen 2021' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Diversen | Pensioen Algemeen |
Erik van Toledo op 8 januari
Op 31 december 2020 is de ´Regeling tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen besluiten op het [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Estate Planning | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Diversen | Pensioen Algemeen |
Erik van Toledo op 8 januari
Op 23 december 2020 is de officiële wettekst van het 'Belastingplan 2021' in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Estate Planning | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Diversen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Algemeen |
Marco Rijsdijk op 5 januari
Het Verbond van Verzekeraars publiceert op diens website hun mening over de Brexit-deal. Opvallend vindt het [...]
lees meer
Basis
Wetgeving 2021 Basis
FinSourceOne Author op 5 januari
Werk en Inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het [...]
lees meer
Basis
Marco Rijsdijk op 29 december
Een bank beëindigt een bankrekening van een 'Accidental American'. De (voormalige) klant weigert een [...]
lees meer
Basis | Vermogen |
Marco Rijsdijk op 29 december
EIOPA heeft voorstellen gedaan voor de aanpassing van het Solvency II-toezichtskader. Het Verbond van Verzekeraars [...]
lees meer
Basis
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en beslagvrije voet
FinSourceOne Author op 17 december
Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) Op 1 juli 2012 is de Wgs ingevoerd. Deze wet regelt [...]
lees meer
Basis