Hypothecair Krediet

Eerste goedkeurend besluit overdrachtsbelasting
FinSourceOne Author op 8 juli
De titel van dit bericht luidt niet voor niets ‘eerste goedkeurend besluit’. De tariefdifferentiatie in [...]
lees meer
Hypothecair Krediet
Wijzigingen in taxaties voor hypothecair krediet
FinSourceOne Author op 29 juni
In dit artikel gaan we in op enkele onderwerpen rondom waardebepalingen ten behoeve van hypothecaire kredieten. We [...]
lees meer
Hypothecair Krediet
Beoordeling familielening door Belastingdienst
FinSourceOne Author op 3 mei
Het verzoek tot openbaarmaking BDO accountants en belastingadviseurs heeft de Belastingdienst gevraagd welk beleid [...]
lees meer
Hypothecair Krediet
NHG publiceert V&N 2021-2
FinSourceOne Author op 29 april
NHG noemt zeven wijzigingen in de V&N die gelden vanaf 1 juli 2021. Eén daarvan is een update van de [...]
lees meer
Hypothecair Krediet
Vragen en antwoorden Overdrachtsbelasting
FinSourceOne Author op 15 april
De hoofdregels voor de Overdrachtsbelasting (ODB) Het tarief van de ODB is verhoogd van 6% naar 8%. Dat is het [...]
lees meer
Hypothecair Krediet
Kennis- en ervaringstoets vervalt bij EBV
FinSourceOne Author op 16 maart
Wijziging inhoudelijk In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, wordt artikel 80e aangepast. [...]
lees meer
Hypothecair Krediet
ISDE-subsidie verduurzaming woning 2021
FinSourceOne Author op 25 januari
Convenant Verduurzaming koopketen Het op 17 december 2020 getekende convenant Verduurzaming koopketen komt voort [...]
lees meer
Hypothecair Krediet
Marco Rijsdijk op 21 januari
Voor het gerechtshof kwam in hoger beroep een dossier waarin een hypotheekverstrekker beticht werd van [...]
lees meer
Hypothecair Krediet
Belangrijkste wijzigingen Hypothecair krediet 2021
FinSourceOne Author op 7 januari
Bekende of al gepubliceerde wijzigingen Veel van de wijzigingen die in zijn gegaan op 1 januari 2021, zijn al via [...]
lees meer
Hypothecair Krediet
Marco Rijsdijk op 13 december
Na onderzoek hiernaar vindt de AFM dat aanbieders van verzilverhypotheken hun productontwikkeling moeten [...]
lees meer
Financieren | Vermogen | Hypothecair Krediet |
Aanscherping leennormen CK 2021
FinSourceOne Author op 7 december
Aanleiding verscherping leennormen CK De AFM deed eerder onderzoek naar verantwoorde kredietverstrekking. Zij [...]
lees meer
Hypothecair Krediet | Consumptief Krediet |
Marco Rijsdijk op 17 november
Er wordt een appartement gekocht onder voorbehoud van financiering. Dit voorbehoud wordt ingeroepen. De vraag is [...]
lees meer
Hypothecair Krediet