Schade Zakelijk

Marco Rijsdijk op 27 oktober
Volgens de AFM mist het informatiedocument over wat een verzekering wel of niet dekt en wat de verplichtingen zijn [...]
lees meer
Schade Particulier | Schade Zakelijk |
Marco Rijsdijk op 26 oktober
In 2019 zijn er toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer om te informeren over de ontwikkelingen bij de aanpak van [...]
lees meer
Schade Zakelijk
Marco Rijsdijk op 25 oktober
Na een bromfietsongeval claimt het slachtoffer letselschade. De WA-verzekeraar vergoedt een voorschot op de [...]
lees meer
Schade Particulier | Schade Zakelijk |
Marco Rijsdijk op 25 oktober
Een werkneemster van een zorginstelling is zorgondersteuner. Bij een incident met een bewoonster loopt ze letsel [...]
lees meer
Schade Zakelijk
Marco Rijsdijk op 25 oktober
Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met Adfiz en de VNAB uitgangspunten en begeleidende richtlijnen opgesteld [...]
lees meer
Schade Zakelijk
MoneyView op 21 oktober
MoneyView maakt graag van te voren bekend welke criteria zij hanteert bij de bepaling van de MoneyView [...]
lees meer
Schade Particulier | Schade Zakelijk |
Marco Rijsdijk op 17 oktober
Er wordt een betonnen vloer aangelegd voor een ijshal. Bij een inspectie wordt geconcludeerd dat de baan er in zijn [...]
lees meer
Schade Zakelijk
Marco Rijsdijk op 17 oktober
Volgens het Verbond van Verzekeraars is het aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld. Het gaat [...]
lees meer
Basis | Vermogen | Schade Particulier | Schade Zakelijk | Inkomen |
Marco Rijsdijk op 17 oktober
Tot nu toe werd door Nederland toegestaan dat levens- en schadeverzekeraars met een zetel in een staat die geen [...]
lees meer
Basis | Volmacht | Schade Particulier | Schade Zakelijk | Inkomen | Pensioen |
Marco Rijsdijk op 17 oktober
Een autoverzekeraar dagvaardt de bestuurder van een auto die dronken een ongeval heeft veroorzaakt. De [...]
lees meer
Schade Particulier | Schade Zakelijk |
Uitbreiding registratieplicht en APK-keuring voor landbouwtrekkers en bosbouwtrekkers
FinSourceOne Author op 13 oktober
Richtlijn 2014/45/EU Deze richtlijn die al sinds 2017 van kracht is, moest nog in onze Nederlandse wetgeving worden [...]
lees meer
Schade Zakelijk
Marco Rijsdijk op 13 oktober
Aansprakelijkheidsverzekeraars worden bij de behandeling van claims ook geconfronteerd met claims voor de [...]
lees meer
Schade Particulier | Schade Zakelijk |