Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Onderzoek effecten deeltijdpensioen

In het kader van de discussie over het al dan niet langer moeten doorwerken en de bevriezing en minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, komt het deeltijdpensioen ook steeds meer in de belangstelling te staan. Een onderzoeksteam bestaande uit onderzoekers afkomstig van het Centraal Planbureau en de Universiteit van Tilburg heeft onderzoek gedaan naar deeltijdpensioen.


De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het Netspar designpaper “Deeltijdpensioen geen wondermiddel voor langer doorwerken.”

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de geënquêteerden belangstelling heeft voor deeltijdpensionering, ongeacht opleidingsniveau en geslacht.

 

De belangstelling voor deeltijdpensioen wordt groter naarmate de basispensioenleeftijd hoger ligt. Met een stijgende AOW-leeftijd zal de belangstelling voor deeltijdpensioen dus verder toenemen. De belangstelling voor deeltijdpensioen zal ook groter worden naarmate het loon in de deeltijdpensioenfase hoger is. Zowel bij een hogere basispensioenleeftijd als bij een hoger loon is deeltijdpensioen financieel aantrekkelijker in vergelijking met vroegpensioen en uitgesteld pensioen.

 

Of men rijk of arm is, speelt geen belangrijke rol bij de vraag naar deeltijdpensioen. Sommigen zullen gezien hun hoge inkomen kiezen voor vroegpensioen i.p.v. deeltijdpensioen, terwijl anderen juist wel voor deeltijdpensioen zullen kiezen i.p.v. uitgesteld pensioen. Per saldo verandert dan weinig aan de animo voor deeltijdpensioen.

 

Veel mensen zullen langer doorwerken wanneer ze gebruik kunnen maken van deeltijdpensioen. Anderen zullen bij de aanwezigheid van de mogelijkheid tot deeltijdpensionering eerder starten met het afbouwen van hun gewerkte uren. Per saldo leidt de mogelijkheid van deeltijdpensioen dan niet tot stijging van de arbeidsparticipatie.

 

Zowel laag- als hoogopgeleiden zullen bij de mogelijkheid van deeltijdpensioen minder gaan werken.  Voor middelbaaropgeleiden leidt dit niet tot minder werken. Naarmate de basispensioenleeftijd stijgt en de animo voor deeltijdpensioen toeneemt, kan ook het negatieve participatie-effect in de loop van de tijd groter worden. Bij een hogere AOW-leeftijd kunnen meer mensen gebruik gaan maken van deeltijdpensioen om zo hun gewerkte uren op hogere leeftijd te beperken.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Flexiblisering werk & pensioen, Pensioen, Whitepapers, Flexibilisering
  • Woensdag 21 augustus 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships