Ongeval tussen fietser en voetganger

Rechtbank Noord-Holland oordeelt over de aansprakelijkheid bij een ongeval tussen een fietser en een voetganger. 

Een 84-jarige wordt als voetganger door een racefietser aangereden op het fietspad. Het slachtoffer raakt ernstig gewond met hersenbeschadiging tot gevolg.

De racefietser verklaart goed uitgekeken te hebben en rustig te hebben gereden zonder te zijn afgeleid. De ogen waren gericht op de weg en de omgeving. De voetganger kwam volgens de fietser vanuit het niets het fietspad opgelopen.

Volgens de onderzoeksrapportage moet de voetganger toen hij op klaarlichte dag het fietspad opliep tenminste 3,3 seconden in zicht zijn geweest.


De rechtbank neemt aan dat de fietser voldoende tijd heeft gehad om zijn fietsgedrag aan te passen door uit te wijken. Toch is er onvoldoende opgelet waardoor de botsing is ontstaan en daarom is de fietser aansprakelijk voor het ongeval. Het overmachtsverweer dat het slachtoffer plotseling het fietspad opstapte en dat dit dermate onverwacht was dat hij onmogelijk kon ontwijken, slaagt niet.

Tsja, in de procedure worden allerlei foto's overlegd waaruit zou volgen dat de fietser de voetganger had kunnen zien, maar het is wel een salomons oordeel hier. Evengoed valt er genoeg voor te zeggen dat de kans groot was dat de voetganger onverwacht een beweging heeft gemaakt op een smal fietspad en bovendien op het voetpad thuishoorde.

De rechtbank doet er echt alles aan om tot aansprakelijkheid te komen. Het lijkt nu bijna dat er een soort risico-aansprakelijkheid van fietsers wordt geconstrueerd en dat is toch echt aan motorvoertuigen overgelaten tot nu toe. Er valt dus genoeg af te dingen op de uitspraak. 

Informatie

  • Schade Particulier
  • Dinsdag 28 juli 2020