Ontslag voor AOW datum is verboden discriminatie

Ontslag van een werknemer die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt is toegestaan. Echter ontslag wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd , terwijl de AOW nog niet is ingegaan, vormt discriminatie op grond van leeftijd en dat is verboden volgens het College voor de Rechten van de mens. De werkgever deelt aan de werknemer in juli 2013 mede dat zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op 31 december 2013 aan gezien de werknemer op 28 december 2013 65 jaar wordt. De werknemer is het hiermee niet een omdat hij pas AOW gerechtigd wordt op de leeftijd van 65 jaar en 2 maanden. Hij zou dus pas op 28 februari 2014 ontslagen kunnen worden. De werkgever houdt vast aan het aangekondigde ontslag, maar het College is van oordeel dat de werkgever een verboden onderscheid maakt wegens leeftijd.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015