Ontslagvergoeding ter verbetering van pensioen

Een werkgever kan een ontslagvergoeding in de vorm van een koopsom voor pensioen afstorten bij een toegelaten pensioenuitvoerder. In plaats van een ontslagvergoeding in geld ontvangt de ontslagen werknemer hogere pensioenrechten. Voor alle werknemers kunnen dat hogere ouderdoms- of partnerpensioenrechten zijn. Werknemers geboren vóór 1950 kunnen ook opteren voor een hoger prepensioen of een ouderdomspensioen dat ingaat voor de 65ste verjaardag. In beide gevallen kunnen de ontslagen werknemers de hogere rechten gebruiken voor een vervroegde pensionering om zo de nadelige gevolgen van het ontslag op te vangen. Uiteraard moet de pensioenregeling de vervroeging van de ingangsdatum wel mogelijk maken.

Een verbetering is mogelijk als de huidige pensioenregeling lagere resultaten geeft dan fiscaal mogelijk is. Dit is onder andere het geval als:

1 het opbouw- of premiepercentage lager is dan het fiscaal maximum.

2. de pensioengrondslag waarover pensioen wordt opgebouwd achterblijft, doordat niet over alle loonbestanddelen pensioen kan worden opgebouwd en/of de pensioenregeling een hogere AOW-franchise de fiscale minimale AOW-franchise.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015