Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding: grote werkgevers

Onder de nieuwe Wet Werk & Zekerheid wordt de ontslagvergoeding een transitievergoeding. Als de werkgever een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft de werknemer recht op een vergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Tot 1 januari 2020 geldt voor de werknemer die langer dan tien jaar bij de werkgever in dienst is en op het moment van het ontslag 50 jaar of ouder is, dat hij voor elk gewerkte dienstjaar na zijn 50ste recht heeft op een volledig maandsalaris, maar alleen als de werkgever een bedrijf heeft met 25 of meer werknemers. De hoogte van de transitievergoeding is maximaal € 75.000, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. De kantonrechter kan nog een vergoeding bovenop de transitievergoeding toekennen, als de werkgever ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was.Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015