Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Ontwerpbesluit adequaat pensioen payroll ter internetconsultatie gepubliceerd

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans op 31 januari 2019 heeft minister Koolmees van SZW toegezegd de Tweede Kamer te informeren over het ontwerpbesluit waarin de voorwaarden voor een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers zijn opgenomen.

Op 15 februari 2019 is het ontwerpbesluit gepubliceerd en opengesteld voor internetconsultatie, die sluit op 16 maart 2019.

 

Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben payrollwerknemers recht op een adequate pensioenregeling als voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt.

 

Dat kan gerealiseerd worden door aansluiting bij de pensioenuitvoerder van de basispensioenregeling van de inlener. Als dat niet mogelijk is of daar niet voor is gekozen, is de payrollwerkgever verplicht zelf een adequate basispensioenregeling voor de payrollkrachten af te sluiten. Een dergelijke pensioenregeling moet voldoen aan bepaalde die worden gesteld met dit besluit.

 

Na verwerking van de uitkomsten van de consultatie zal het ontwerpbesluit voor advies worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2020.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Indiensttreding, Pensioen Civiel, Gelijke behandeling
  • Woensdag 20 februari 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships