Ontwerpbesluit (AMvB) verplichting tot activeren klanten met beleggingsverzekering

Verzekeraars zijn vanaf 1 juli 2015 wettelijk verplicht om hun klanten actief te benaderen over hun beleggingsverzekeringen. Het is de bedoeling dat zij klanten actief meer inzicht geven in hun specifieke situatie en verbetermogelijkheden. De verzekeraar moet de klant ook aanzetten om een weloverwogen keuze over zijn beleggingsverzekering te maken. Doen verzekeraars dit niet dan kan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete of dwangsom opleggen. Dit heeft Minister Dijsselbloem van Financiën in zijn brief van 9 maart 2015 aan de Tweede Kamer geschreven (FM2015/348M).

De AFM heeft in een ontwerpbesluit nadere regels gesteld met betrekking tot de verplichting tot het activeren van klanten met een beleggingsverzekering. Dit ontwerpbesluit is op 9 maart 2015 aan de Tweede en Eerste Kamer verstuurd. Daarmee is de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van vier weken ingegaan. In deze periode kunnen ook via internetconsultatie reacties worden gegeven. 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 13 april 2015