Ontwerpbesluit en wijziging Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds

In het ontwerpbesluit valt op dat er stevige financiele waarborgen worden gesteld aan een op te richten APF. Minimaal € 500.000,- moet als 'vrij vermogen' aanwezig zijn, met daarboven op 0,2% van het beheerd pensioenvermogen.

Kleinere pensioenfondsen zullen hier niet aan willen of kunnen voldoen. Een APF lijkt dan ook voorbehouden aan óf de grotere pensioenfondsen - maar die hebben er geen behoefte aan -, of de (commerciële) pensioenuitvoerders.

Informatie

  • Governance, Pensioen Algemeen
  • Maandag 4 mei 2015