Ontwikkeling pand tot appartementen is meer dan normaal actief vermogensbeheer

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 29 september 2020 uitspraak gedaan of de verbouwing van een pand tot appartementen normaal actief vermogensbeheer te boven waardoor de gerealiseerde winst belast is.

Belanghebbende koopt in 2009 met drie andere participanten een pand. Zij geven een aannemer opdracht om het pand te verbouwen tot zestien appartementen. Daarnaast doet een van de andere participanten een subsidieaanvraag bij de gemeente voor de verbouwing naar woningen. De zoon van een van de andere participanten wordt aangesteld om de dagelijkse werkzaamheden te verrichten. In 2010 en 2011 worden de zestien appartementen met winst verkocht.

In geschil is of het door belanghebbende genoten voordeel belast is. Belanghebbende stelt dat hij slechts geld heeft uitgeleend.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er een transparant samenwerkingsverband is ontstaan met als doel het behalen van voordeel door het pand te ontwikkelen tot appartementen. Dit voordeel was redelijkerwijs te verwachten. De projectontwikkelingsactiviteiten vormen volgens het hof een (objectieve) onderneming.

Het aangaan van koop- en verkoopovereenkomsten en een aanneemovereenkomst, het aanvragen van een omgevingsvergunning en subsidies kunnen binnen dit samenwerkingsverband niet anders dan als beheersdaden worden geduid. Het zijn werkzaamheden die normaal actief vermogensbeheer te boven gaan.

Belanghebbende heeft meer gedaan dan enkel geld uitgeleend. Ook heeft hij aanmerkelijk meer risico’s gelopen dan die welke voortvloeien uit enkel het uitlenen van geld.

Het hof oordeelt dat het genoten voordeel voor belanghebbende winst uit onderneming is.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 12 oktober 2020