Ook giftenaftrek over schenking illegale goederen

Een belastingplichtige schenkt samen met diens broer aan een museum een aantal uit luipaardbont gemaakte goederen. Deze waren uit een erfenis gekregen. De belastingplichtige past een giftenaftrek toe. De inspecteur weigert die aftrek en stelt dat geen sprake is van een waarde in het economische verkeer van de geschonken goederen omdat de handel in luipaardhuiden of hiervan gemaakte spullen verboden is. De Hoge Raad oordeelt dat ook dan sprake moet zin van een waardering op basis van een waardering op basis van de waarde in het economische verkeer. Het is aan de belastingplichtige om die waarde te bewijzen.

 

Informatie

  • Algemeen, De gewone werknemer
  • Maandag 13 november 2017