Ook premiekorting werklozen voor kleine werkgevers

Het kabinet wil dat per 1 januari 2016 ook kleine werkgevers premiekorting kunnen krijgen voor het in dienst nemen van werkloze jongeren, ouderen en  arbeidsgehandicapten. Werkgevers die werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst nemen, kunnen momenteel premiekorting krijgen, maar als die korting jaarlijks lager is dan € 7.000, wordt hij niet volledig uitbetaald. Die drempel, die vooral kleine werkgevers dwarsboomt, wil het kabinet nu verwijderen. Het betreft een budgetneutrale maatregel: de extra kosten voor de schatkist worden gecompenseerd door het totale financiële voordeel per werknemer te verlagen. Nu wordt de premiekorting maandelijks geïnd via de loonaangifte, maar straks wordt er jaarlijks uitgekeerd door de Belastingdienst, op grond van de loonaangiftes van het voorafgaande jaar. De kans op fraude neemt daarmee ook af, zo verwacht het kabinet, en bovendien nemen de administratieve lasten voor werkgevers af, omdat zij niet meer zelf verantwoordelijk zijn voor de berekening en verrekening via de loonaangifte.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015