Op een dag wordt u wakker en is er een nieuw pensioenstelsel…..

Helaas, dit gaat niet gebeuren! Waarom niet? Wel, pensioen is een langzaam vak én we hébben eigenlijk al een nieuw pensioenstelsel. In ieder geval heeft Prinsjesdag 2017 niets nieuws gebracht.

De Witteveen-wetgeving dateert al van 1995 (rapport Cie Wittveen) en regelt vergaande mogelijkheden voor individualisering & flexibilisering. Dat past perfect bij de schuivende pensioenleeftijden en faciliteert onder andere dus ook deeltijdpensioen, hoog/laag (om de hogere vaste AOW-leeftijd te tackelen) en voldoende vrijwillige aan- en invulling van pensioen. Ook (volledige) pensioenopbouw tijdens bij demotie en parttime-dienstverbanden kan dus al.

Verder zijn vele werkgevers al overgestapt op een premieovereenkomst (DC) in plaats van een uitkeringsovereenkomst (DB, zijnde middelloon/eindloon) en is doorbeleggen na pensioendatum mogelijk. Dat wil niet zeggen dat het stelsel niet nóg verder aangepast moet worden.

Met name de verplichte regelingen bij de Bpf-en blijven achter. Die zijn namelijk blijven hangen in het oude DB-systeem.

Als ik dan ook kijk naar de laatste perspectiefnota van Staatssecretaris Klijnsma, dan zijn er nog 4 grote issues te tackelen c.q. verder in te vullen.

Zij wil een toereikend pensioen voor alle werkenden (1). Dat betekent mijns inziens een minimale pensioenplicht, waarbij de positie van ondernemers (DGA’s en ZZP-ers) moet worden ingevuld, met wellicht enige opting-out mogelijkheden.

Verder moet de doorsneesystematiek worden afgeschaft (2). Daar is iedereen, inclusief inmiddels de Raad van State, het wel over eens. De vraag is alleen nog hoe de transitie moet worden vormgegeven. Dat is lastig, maar hoe dat zou kunnen, dat weet ik wel. Alleen die oplossing is niet makkelijk en zal dus politiek moeten worden vormgegeven.

Als gevolg van een pensioenplicht én de overstap naar DC-achtige regelingen is de – retorische – vraag of de verplichtstelling nog langer wenselijk, nodig én houdbaar is (3).

Tot slot de belangrijkste, maar ook makkelijkste deelinvulling: keuzevrijheid en maatwerk (4). Willen we het mogelijk maken dat pensioengeld wordt gebruikt voor: aankoop eigen woning/financiering hypotheek. Voor een sabbatical, zorg- en studieverlof. En hoe hoog mag de lumpsum op pensioendatum zijn? Ofwel, moet de doelgebondenheid van pensioen zo blijven. Het gaat immers niet meer om pensioen als ‘doel in het leven’ maar vooral om employability & pensioen. Eerder parttimen om werken – inclusief pensioenopbouw – langer (dan de AOW-leeftijd) vol te houden.

De conclusie is dat het nieuwe pensioenstelsel er al is! Wilt u dan ook echt aan de slag met ‘het nieuwe pensioenstelsel’ en employability & pensioen? Wij werken graag met u samen!

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen
  • Zaterdag 30 september 2017