Wft vrijstelling voor tussenpersonen als nevenactiviteit aangepast
FinSourceOne Author op 20 januari
Insurance Distribution Directive (IDD) Bij de invoering van de Europese richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) [...]
lees meer
Volmacht
Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd
FinSourceOne Author op 20 januari
Inleiding In artikel 38p van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is bepaald dat de waarde van de ODV wordt [...]
lees meer
Pensioen
Jos Brauwers op 20 januari
Belanghebbende belegt via zijn broker in Franse aandelen. De broker betaalt het dividend op de aandelen aan [...]
lees meer
Beleggen | Fiscaal: Overig |
Jos Brauwers op 19 januari
De toestemmingseis van artikel 1:88 BW en artikel 1:89 BW In artikel 1:88 en 1:89 BW is de zogenoemde [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
Jos Brauwers op 18 januari
Belanghebbende heeft zich als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De activiteiten betreffen [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
MoneyView op 18 januari
Tijd dus om de nieuwe marktverhoudingen in kaart te brengen. In deze editie van het Special Item [...]
lees meer
Vermogen
Hans Swagten op 13 januari
Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het pensioenakkoord en biedt meer ruimte voor keuzevrijheid. Versoepeling [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Flexibilisering |
Belangrijkste wijzigingen 2021 Inkomen
FinSourceOne Author op 13 januari
Al eerder in Wft Actueel genoemde wijzigingen  Compensatie transitievergoeding na bedrijfsbeëindiging [...]
lees meer
Inkomen
Jos Brauwers op 12 januari
Belanghebbende heeft via Online bankieren van zijn betaalrekening een overboeking naar een bedrijf gedaan dat [...]
lees meer
Beleggen
Hans Swagten op 12 januari
De uitbraak van het Coronavirus, de daarop volgende maatregelen en de daaruit voortvloeiende onzekerheid op [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Verplichtstelling | Afstempelen |
Belangrijkste wijzigingen pensioenen 2021
FinSourceOne Author op 11 januari
Pensioenakkoord De belangrijkste punten van het medio 2019 gesloten principe akkoord waren: Vertraging van de [...]
lees meer
Pensioen
Jos Brauwers op 11 januari
De bv van de vader van belanghebbende heeft aan de bv van belanghebbende een lening verstrekt. De lening is [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet