Jos Brauwers op 20 juli
De casus Belanghebbende is in 1997 in dienst getreden bij haar werkgever. Begin 2016 is de Centrale [...]
lees meer
Recht: Overig
Hans Swagten op 19 juli
Pensioenfondsen mogen geen RVU uitvoeren De minister is niet bereid de uitvoering van een RVU ook toe te staan voor [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen
Jos Brauwers op 19 juli
De casus Belanghebbende en zijn echtgenote houden zowel privé als via een eigen bv enkele sportpaarden. Zij [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Hans Swagten op 19 juli
Systematiek U-rendement en marktrente De U-rendementen voor juli en augustus 2021 zijn hetzelfde, maar de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Fiscaal: Wet Vpb |
Hans Swagten op 13 juli
In 2014 wordt die rekening-courantvordering van de bv voor een bedrag van € 985.998 afgeboekt ten laste van de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb | Diversen |
Jos Brauwers op 12 juli
Belanghebbende drijft een biologisch melkveebedrijf. Hij heeft in 2016 de provincie gevraagd om hem, in het [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Hans Swagten op 12 juli
Het is voor scheidende partijen en scheidingsprofessionals, zoals advocaten en mediators, van belang dat geruime [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Uit elkaar gaan |
Jos Brauwers op 12 juli
Partijen hebben sinds 2014 een affectieve relatie gehad en in dat kader samengewoond in de woning van de vrouw. De [...]
lees meer
Recht: Overig
Eerste goedkeurend besluit overdrachtsbelasting
FinSourceOne Author op 8 juli
De titel van dit bericht luidt niet voor niets ‘eerste goedkeurend besluit’. De tariefdifferentiatie in [...]
lees meer
Hypothecair Krediet
Jos Brauwers op 6 juli
Belanghebbende heeft in 2016 een belastbaar inkomen uit box 3 van € 6.522. De hierover verschuldigde [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Hans Swagten op 6 juli
Pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s hebben op verzoek aangeven welke verschillende keuzes zij hun [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen
Erik van Toledo op 6 juli
De alimentatie-uitkeringen die een alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot ontvangt, vormen voor die persoon [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Uit elkaar gaan |