Oplossingsrichtingen voor betere compensatie bij overstroming

Het Verbond van Verzekeraars publiceert vier mogelijke oplossingensrichtingen voor betere compensatie bij schade door overstromingen van grote rivieren of zee als gevolg van extreme neerslag en/of grote hoeveelheden smelt- of regenwater uit het buitenland.

Het Verbond gaat in een Position Paper in op voorstellen voor een betere compensatieregeling voor overstromingsschade door extreme neerslag of grote hoeveelheden smelt- of regenwatr uit het buitenland. Die oplossingsrichtingen zien op meer duidelijkheid van de overheid, een solidair stelsel met evenredige oplag op de premies voor opstalverzekeringen voor overstromingen, een publie-private catastrofepool en inzet van expertise van verzekeraars ook als de overheid de schaderegeling in eigen hand zou willen houden.

Informatie

  • Schade Particulier, Schade Zakelijk
  • Woensdag 17 maart 2021