Opzegging gemengde verzekering: meldingsplicht vervallen overlijdensrisicodekking

Een tussenpersoon had in opdracht van zijn klant (een echtpaar) het beleggingsdeel van de verzekering afgekocht, maar daarbij niet specifiek aangegeven dat hierdoor ook de dekking voor het overlijdensrisico zou worden beëindigd. De partner van de verzekerde verkeerde in de veronderstelling dat zij bij overlijden van haar man een uitkering zou ontvangen, hetgeen niet zo bleek te zijn. Daarop stelde ze de verzekeraar en de tussenpersoon hoofdelijk aansprakelijk. Rechtbank Gelderland oordeelde dat de tussenpersoon ingevolge zijn zorgplicht er expliciet op had moeten wijzen dat met de beëindiging van de verzekering ook de overlijdensrisicodekking zou komen te vervallen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015