Ouderlijk gezag van ‘meemoeder’

Rechtbank Noord-Holland kent het ouderlijk gezag tegen de wettelijke regels in toch toe aan een ‘meemoeder’ van het kind van twee moeders en een homoseksuele vader.

Twee moeders kiezen er samen met een homoseksuele vader voor om een kind te krijgen. De vader erkent het kind en daardoor kan de meemoeder niet meer het gezag over het kind krijgen wat vanaf het begin wel de intentie was van alle drie de ouders.

Doordat het kind nog geen jaar oud is, is nog niet voldaan aan het criterium voor toekenning van ouderlijk gezag. Dat de meemoeder het kind een jaar lang mede heeft opgevoerd en de moeder zelf al drie jaar alleen het gezag heeft.

Toch belast Rechtbank Noord-Holland de meemoeder al met het ouderlijk gezag. De termijncriteria zijn volgens de rechtbank alleen bedoeld om het belang van het kind te beschermen en te voorkomen dat een nieuwe partner van één van de ouders te snel het ouderlijk gezag krijgt. Dat speelt hier niet en daarom vindt de rechtbank het in het belang van het kind om de juridische situatie overeen te laten komen met de feitelijke situatie en intentie van alle partijen.

Informatie

  • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Dinsdag 28 juli 2020