Overbruggingsregeling AOW ook voor private verzekeringen

750005_calendrioDoor de aanpassing van de ingangsleeftijd van de AOW ontstaat voor mensen met een ingegane VUT of prepensioenregeling een hiaat. De Vut-uitkering of prepensioenuitkering stopt op 65 jaar, terwijl de AOW door de aanpassing van de ingangsleeftijd later in gaat. De overheid heeft hiervoor een overbruggingsregeling opgenomen in het regeerakkoord. Dit probleem geldt ook voor mensen met bijvoorbeeld een ingegane ANW-hiaat verzekering.   Recent heeft staatssecretaris Klijnsma deze regeling verruimd ook voor deze categorie. De regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen beneden 150% van het wettelijk minimumloon, die minder inkomen hebben door de verhoging van de AOW-leeftijd.

De regeling gaat gelden voor mensen die op 1 januari 2013 al met VUT of prepensioen zijn en mensen die op 1 januari 2013 al een uitkering uit een private verzekering hebben en die stopt op hun 65e jaar.

De regeling gaat gelden voor mensen met een laag inkomen die zich niet hebben kunnen voorbeiden op de hogere AOW-leeftijd en waarvan de VUT of het prepensioen nu al is ingaan. Daarnaast komen ook de volgende groepen in aanmerking voor overbrugging

  • Zelfstandigen met een private arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Mensen met een private Anw-hiaatverzekering of -pensioen
  • Mensen met een private WIA/WGA-verzekering
  • Mensen met een lijfrente
  • Mensen met een levensloopuitkering

Er gaat een inkomensgrens gelden van 150 % van het wettelijk bruto minimumloon. Daarnaast geldt een vermogenstoets. Deze is exclusief eigen woning en pensioenvermogen.

De regeling zal naar verwachting in het najaar van 2013 ingaan en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 worden ingevoerd.

Lees hier de contouren van de nieuwe regeling

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 4 februari 2013