Overbruggingsregeling AOW sinds 1 oktober jl. van start

Aangezien de AOW-gerechtigde leeftijd met ingang van 1 januari 2013 stapsgewijs wordt verhoogd, bestaat de kans dat men gedurende een bepaalde periode geen of een lager inkomen heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als men een VUT-uitkering, een prepensioenuitkering of een ANW-hiaatuitkering heeft, die bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd worden beëindigd. Er bestaat dan nog geen recht op een AOW-uitkering. In dat geval kan men gebruik maken van de tijdelijke regeling Overbruggingsuitkering AOW, die per 1 oktober jl van kracht is en terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2013 en eindigt op 31 december 2018
De overbruggingsregeling geldt voor mensen met een inkomen tot 200% van het bruto wettelijk minimumloon (€ 2.955,60 per maand). Voor paren geldt een maximum van 300% het bruto wettelijk minimumloon. Als peildatum geldt 6 maanden voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Om te bepalen of men in aanmerking komt, telt het inkomen van de partner en het vermogen mee. Het (gezamenlijke) vermogen moet onder de vrijstellingsgrens van box 3 liggen (€21.139 voor alleenstaanden en € 42.278 voor paren). Het eigen huis en pensioenvermogen tellen niet mee.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015