Overbruggingsuitkering mensen in een uitkering

Als de AOW-leeftijd wordt verhoogd tot 67 jaar heeft dit gevolgen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of ANW-hiaatuitkering. Deze uitkeringen stoppen immers bij 65 jaar. Er wordt dan niet aangesloten bij de nieuwe AOW-ingangsleeftijd, waardoor voor twee jaar een beroep op de bijstand moet worden gedaan. Vandaar dat in een voorontwerp een speciale overbruggingsuitkering wordt geïntroduceerd. Deze overbruggingsuitkering voorziet in een uitkering na afloop van de genoemde uitkeringen tot dat de AOW ingaat. De hoogte van de overbruggingsuitkering komt ongeveer op AOW-niveau te liggen. Mensen die hiervan gebruikmaken, hoeven dan niet vlak voor hun pensioen hun opgebouwde vermogen aan te spreken

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015