Overcreditering na uitgaan van zelf opgegeven inkomen?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt over een claim tegen een hypotheekverstrekker wegens overcreditering.

Een advocaat vindt dat hij in 2004 een te hoge hypothecaire geldlening heeft gekregen. Diens stelling is dat de hypotheekverstrekker niet had mogen uitgaan van de door hemzelf opgegeven inschatting van het inkomen uit de advocatenpraktijk.

Nadat betalingsachterstand ontstond is de geldverstrekker tot uitwinning van de hypotheek overgegaan. Er ontstaat een grote restschuld na een executoriale verkoop met een veel lagere opbrengst dan de vrije verkoopwaarde.

Het gerechtshof neemt een bijzondere zorgplicht van de geldverstrekker als uitgangspunt. Medio 2004 was er nog geen specifieke regelgeving die zag op overcreditering. Er is onderzoek gedaan naar de inkomensontwikkeling en de bank mocht van het opgegeven inkomen uitgaan. De bank heeft ook duidelijk genoeg gemaakt dat ze van dit inkomen is uitgegaan zoals blijkt uit de opgestelde hypotheekofferte. Met dat inkomen als uitgangspunt was geen sprake van overcreditering.
Informatie

  • Financieren, Hypothecair Krediet
  • Maandag 12 oktober 2020