Overdracht pensioenverplichting binnen fiscale eenheid

Indien de pensioenregeling wordt uitgevoerd in dezelfde BV als waardoor hij is toegezegd dan is de pensioenlast gelijk aan de toename van de pensioenverplichting.Zodra er echter sprake is van twee verschillende ondernemingen is er feitelijk sprake van extern eigen beheer. Op basis van het besluit van 3 juli 2008 zal de premie dan moeten worden bepaald en spelen de artikel 3.26-3.28 Wet Inkomstenbelasting een rol.Indien er echter sprake is van een fiscale eenheid tussen de beide ondernemingen dan biedt het genoemde besluit de mogelijk om de pensioenpremie op fiscale grondslagen te voldoen. Feitelijk betaalt de toezeggende BV dan een te lage pensioenpremie en ontvangt de uitvoerende BV feitelijk te weinig vermogen om de regeling uit te voeren. Het is de vraag of dit bij het verbreken van de fiscale eenheid nog tot problemen kan leiden.Uit de bijgesloten uitspraak blijkt dat dit niet het geval is. Het van toepassing zijnde artikel Vpb 15ai speelt geen rol voor het pensioen omdat het geen stille reserve bevat (er is namelijk een tekort). Ook artikel Vpb 15aj zorgt er niet voor dat er een actief post ontstaat als gevolg van de overdracht.Conclusie: binnen fiscale eenheid kan gewoon op fiscale grondslagen gefinancierd worden!    

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015