Overdragen lijfrentekapitaal

Vanaf 1 januari 2015 bestaat het ZZP pensioenfonds. Lage kosten staan hoog in het vaandel bij dit fonds. Feitelijk is het echter geen
pensioenfonds maar gewoon een (collectieve) uitvoerder van een lijfrente overeenkomst.

Wellicht heeft u in het verleden reeds zelf gespaard voor de  oude dag. Bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering of een
lijfrentespaarrekening. Het ZZP pensioenfonds onderscheidt zich naar eigen zeggen door haar lage kosten, schaalvoordelen en werken zonder winstoogmerk.
Het zou dus kunnen dat deze uitvoerder voor u een aantrekkelijk nieuw alternatief is. Als dat zo is dan is het mogelijk om de waarde van uw huidige
lijfrenteverzekering of -rekening over te dragen naar het ZZP Pensioen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, De zelfstandig ondernemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 13 april 2015