Overgangsrecht levensloop

Vanaf 1 januari 2013 is het niet langer mogelijk met belastingvoordeel te sparen in een levensloopregeling. Iedereen die op 31 december 2011 een bestaande levensloopregeling met een saldo van meer dan € 3.000,-- heeft,  mag nog tot en met 31 december 2021 doorgaan met levensloopsparen onder de oude voorwaarden. Als er op die datum nog saldo in ‘de pot’ zit wordt dan wordt dit ineens belast, waarbij rekening wordt gehouden met de verlofkorting.

In 2013 is het eveneens mogelijk om het gehele levensloopsaldo op te nemen. Hiervan wordt alsdan slechts 80% van de waarde ultimo 2011 in de heffing betrokken en het meerdere voor 100%. Een zeer vriendelijke geste van de overheid.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, De zelfstandig ondernemer, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 20 maart 2015