Overgangsrecht levensloopregeling

Ondanks het feit dat de vitaliteitsregeling niet wordt ingevoerd, blijft de overgangsregeling voor de levensloopregeling van kracht. De overgangsregeling houdt in dat werknemers die op 31-12-2011 een saldo op hun levenslooprekening hadden van € 3.000 of meer, onder de bestaande voorwaarden kunnen blijven doorsparen in de levensloop regeling. Er wordt vanaf dit jaar echter geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. De reeds opgebouwde korting blijft in stand. Is de aanspraak minder dan € 3.000 waard, dan valt deze op 31-12-2012 vrij en wordt belasting geheven rekening houdend met de opgebouwde levensloopverlofkorting.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015