Overgangsregeling Gouden handdrukstamrechten

Vanaf 1 april 2008 mogen periodieke uitkeringen uit een gouden handdrukstamrecht niet meer worden gekort op de IOAW-uitkering.
Degenen waarbij dit nu, op grond van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (2005) wel gebeurt, kunnen het gekorte geld terugvragen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van de staatssecretaris van SZW. 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015