Overgrote meerderheid FNV-leden steunt AOW-akkoord

80% van de FNV-leden steunt het AOW-akkoord dat werkgevers- en werknemersorganisaties 4 juni jl. hebben gesloten. Het akkoord voorziet in een verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd naar 66 jaar in 2020. Afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting kan de AOW-leeftijd vervolgens in 2025 weer met 1 jaar toenemen. Daarnaast voorziet het akkoord ook in het waardevast houden van de AOW. Dat betekent dat de stijging van de AOW-uitkering wordt gekoppeld aan de stijging van de lonen. Omdat met de AOW-uitkering rekening wordt gehouden bij de pensioenopbouw zal relatief minder pensioen worden opgebouwd, waardoor de pensioenkosten relatief lager zullen zijn.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015