Overkreditering

Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat een hypotheekverstrekker schadeplichtig is na overkreditering.

Voor het gerechtshof kwam in hoger beroep een dossier waarin een hypotheekverstrekker beticht werd van overkreditering. Die verwees daarop naar de door de tussenpersoon aangeleverde gegevens.

Volgens het gerechtshof geldt echter de bijzondere zorgplicht ook voor professionele kredietverstrekkers die geen bank zijn. Dit houdt in dat de geldverstrekker dit zelfstandig moet doen ook als de klant wordt bijgestaan door een tussenpersoon. De verschafte inlichtingen over de inkomens- en vermogenspositie moet gecontroleerd worden en geverifieerd waarbij desnoods ook zelf inlichtingen ingewonnen moeten worden.

In dit geval was bijvoorbeeld de opgegeven winst niet te rijmen met de opgegeven omzet. Het gerechtshof heeft wel begrip ervoor dat de geldverstrekker het moeilijker heeft, omdat er juist vaak aan klanten met een wisselend inkomen een lening wordt verstrekt. Er moet echter wel degelijk een goed onderzoek plaats vinden door de geldverstrekker om aan diens zorgplicht te voldoen.


Informatie

  • Hypothecair Krediet
  • Donderdag 21 januari 2021