Overmaken ontslagvergoeding naar stamrechtuitvoerder in 2014 mogelijk

Voor ontslagvergoedingen (gouden handdruk) is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting per 1 januari 2014 komen te vervallen. Dat betekent dat de ontslagvergoeding niet meer fiscaal ondersteund  kan worden omgezet in een recht op periodieke uitkeringen (stamrecht). De belastingdienst heeft een aantal veel gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden gepubliceerd ten aanzien van de toepassing van de stamrechtrechtvrijstelling in de loonbelasting.

Als het ontslag in 2013 is overeengekomen en de hoogte van de ontslagvergoeding op  31 december 2013 vaststaat, mag de ontslagvergoeding ook nog in 2014 worden overgemaakt naar de stamrechtuitvoerder (bank, verzekeraar, eigen BV).

De storting zal doorgaans plaatsvinden binnen de redelijke termijn. De hoogte van de ontslagvergoeding moet wel zijn vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst. Dit geldt ook bij een depotstorting.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015