Overwerkvergoeding behoort tot loon bij ziekte

Een zieke werknemer heeft volgens de wet recht op minimaal 70% van zijn laatstverdiende loon (70% van het max. dagloon) inclusief toeslagen, zoals bonus of overwerkvergoeding. Dit geldt niet als de cao, het arbeidsvoorwaardenreglement of de arbeidsovereenkomst dit uitsluit. Volgens Hof Den Bosch (28/10/2014) heeft de werknemer de (lastige) bewijslast. Als de collega’s van de zieke werknemer collectief hebben overgewerkt, is aannemelijk dat de werknemer dit ook zou hebben gedaan als hij gezond zou zijn geweest. Dit geldt alleen niet als het collectieve overwerken plaatsvindt om de afwezigheid van de zieke werknemer op te vangen. Wil een zieke werknemer bewijzen dat hij een overwerkvergoeding behoort te ontvangen, dan kan de rechter de werkgever verplichten om aan de werknemer urenlijsten van zijn collega’s te tonen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015