Overzicht amendenten en moties Belastingplan 2015

Op 13 november 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer een overzicht gestuurd met op het Belastingplan 2015 ingediende amendementen en moties (TK 34.002, nr. 75).

In het overzicht is per amendement/motie aangegeven of de staatssecretaris deze ontraadt, het oordeel aan de Tweede Kamer laat, de indiener verzoekt het amendement/motie in te trekken of de indiener verzoekt om een motie aan te houden.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015