Overzicht met verhoogde AOW-leeftijden

Op 14 november 2014 is het wetsvoorstel 'Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd' (TK 34.083, nr. 2) ingediend bij de Tweede Kamer.

Met het wetsvoorstel is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ingezet. Een verdere versnelling ten opzichte van eerdere wetten.

Ten behoeve van de praktijk is een overzicht gemaakt met de verschillende AOW-leeftijden. In het overzicht staan de leeftijden opgesomd zoals die nu zijn voorzien op basis van aangenomen wetten, alsmede de AOW-leeftijden op basis van het nu liggende wetsvoorstel.

Het overzicht kan van nut zijn voor de leeftijdsafhankelijke regelingen die de Wet IB 2001 kent.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015