Overzicht wijzigingen pakket Belastingplan 2015 gepubliceerd

Op 18 november 2014 is door de staatssecretaris van Financiën een overzicht met wijzigingen inzake het pakket Belastingplan 2015 (AFP/2014/1035) aan de Eerste Kamer gestuurd.

Het chronologische overzicht bevat onder meer de belangrijkste wijzigingen in het op 13 november 2014 door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel 'Belastingplan 2015' ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel, alsmede een overzicht van de verschillende brieven die over het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Het gaat daarbij onder andere om brieven van de regering waarin veel vragen op het terrein van de nettolijfrente in box 3 van een antwoord zijn voorzien.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015