Parallelle procedures CGB en Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut informeerrt over het verloop van de pilot parallelle procedure CBG-Zorginstituut.

Er is een tweede geneesmiddel dat de pilot 'Parallelle Procedures CBG-ZIN' volledig heeft doorlopen, zo maakt Zorginstituut Nederland bekend. In die pilot wordt een werkwijze ontwikkeld voor een parallel proces van zowel de registratie van een medicijn als vergoeding daarvan. Daarmee wordt dus al tijdens de registratieprocedure bekeken of het medicijn door de basiszorgverzekering vergoed kan worden of niet. De pilot zal vanwege het enthousiasme vervolgd worden. De tijdwinst kan circa drie maanden zijn. In 2021 wordt de pilot voor in ieder geval tenminste nog drie geneesmiddelen doorlopen.

Informatie

  • Zorg
  • Dinsdag 29 december 2020