Partiële afkoop van loonstamrecht leid tot volledige afkoop

Op 14 november 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen inzake het niet geheel uitvoeren van de stamrechtovereenkomst die werd gesloten met de (ex-)werkgever (HR 13/01643 en ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3234).

Het oordeel van de Hoge Raad is dat omdat de (loon)stamrechtovereenkomst gedeeltelijk niet is uitgevoerd, de gehele (loon)stamrechtaanspraak op periodieke uitkeringen is belast op grond van artikel 19, lid 1, onderdeel b, van de Wet LB 1964.

De procedure had betrekking op belastingjaar 2002. Toen was de oude fiscale wetgeving van vóór 2014 nog van toepassing. Met ingang van 1 januari 2014 is de wetgeving op dit punt versoepeld en mag een (loon)stamrecht gedeeltelijk worden afgekocht, zonder dat dit fiscale gevolgen heeft voor het niet-afgekochte deel van de aanspraak.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015