Partneralimentatie na grievend gedrag

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het recht op partneralimentatie vervalt na valse beschuldigingen van misbruik.

In een alimentatieprocedure komt naar voren dat een alimentatievragende ex-partner ondanks een vervolgingssepot door het Openbaar Ministerie na groots strafrechtelijk onderzoek diens ex-partner blijft beschuldigen van onder andere kindermishandeling en kindermisbruik, ook na daarnaar expliciet nog naar gevraagd te zijn door het gerechtshof. De beweringen van de alimentatievragende partner worden niet ondersteund door de processen- verbaal en ze vindt slechts dat uit het sepot blijkt dat er geen bewijs is gevonden, maar dat dit nog niet betekent dat de beschuldigingen niet waar zijn.

Het gerechtshof wijst het alimentatieverzoek af omdat er sprake is van grievend gedrag die het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar maken dat wel een bijdrage in het levensonderhoud wordt gevraagd aan de ex-partner.  

 

In de rechtspraak komt het zo toch geregeld voor dat kennelijk valse beschuldigingen averechts uitwerken. Hoewel natuurlijk bescherming van de kinderen in dit soort gevallen voorop staat, bereikt de beschuldigende partij het tegendeel. Die partner kan zonder afdoende inkomen die kinderen sowieso geen veilig thuis bieden immers. Zo zou ook daar een financieel adviseur een betere raadsman kunnen zijn geweest.

Informatie

  • Scheiden & Einde relatie, Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Vrijdag 17 mei 2019