Peildatum voor te verrekenen vermogen

Rechtbank Den Haag oordeelt dat er geen bijzondere omstandigheden zijn om niet de dag van indiening van het echtscheidingsverzoek als peildatum voor de vermogensverrekening te hanteren.

Als (aanstaande) ex-echtgenoten het periodiek verrekeningbeding moeten uitvoeren gebeurt dit vaak door het delen van het vermogen wat gevormd is met niet verrekende inkomsten. Van belang kan dan zijn op welke peildatum dit gebeurt. In een procedure voor Rechtbank Den Haag zijn huwelijkse voorwaarden van toepassing waarin is bepaald dat geen periodieke verrekening meer plaats vindt a) vanaf de dag waarop de rechtsvordering tot echtscheiding dan wel het verzoek tot scheiding van tafel en bed is ingediend of b) voor zover bijzondere omstandigheden zich daar tegen verzetten. De rechtbank vindt dat gewoon a) van toepassing is ook als de gemeenschappelijke huishouding is verbroken. Bovendien was er volgens de rechtbank geen sprake van een feitelijke scheiding van de financiële huishoudens ondanks dat de partners gescheiden zijn gaan wonen.   

 

 

Informatie

  • Uit elkaar gaan, Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Donderdag 28 maart 2019