Pensioen anno 2014

David Wildemans bespreekt de pensioenontwikkelingen anno 2014.

De verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. De inperking van het Witteveenkader per 2014 en 2015. De lage rentestand en de toenemende levensverwachting en uiteraard ook de positie van de DGA. Mede als gevolg van de brief van Weekers van 6 December 2013.

Kortom, zeer lezenswaardig.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015