Pensioenakkoord van belang voor zzp-er?

Pensioenakkoord 

Op 18 december heeft het kabinet alsnog een pensioenakkoord gesloten.

Een voor de zzp-ers belangrijk onderdeel van dit akkoord, is dat nu echt afgesproken is dat er een pensioenfonds voor zzp-ers gaat komen. Het karakter hiervan zal echter vrijwillig zijn en de zzp-er mag zelf bepalen hoeveel hij of zij inlegt (binnen de fiscale grenzen uiteraard).

Deze mogelijkheid hebben de zzp-ers nu uiteraard ook al via het lijfrenteregime. Lang niet alle zzp-ers maken hier gebruik van en dat zal met een (vrijwillig) pensioenfonds niet veel anders worden. 

Een kleine nuance moet echter wel gemaakt worden. Als de zzp-er nu spaart via het lijfrenteregime en hij of zij komt in de bijstand terecht, moet hij eerst zijn lijfrente 'opeten'. Dat zal niet het geval zijn met de gespaarde pensioengelden via het pensioenfonds.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, De zelfstandig ondernemer, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 20 maart 2015