Pensioendotatie kan een uitdeling van winst zijn.

Niet iedere pensioendotatie is aftrekbaar van de winst.

Als een pensioenverplichting is overgenomen van een andere BV (of een ander lichaam) tegen finale kwijting is het volgens het Hof in Arnhem (LJN: BZ6349) niet zakelijk als het lichaam dat de pensioenverplichting heeft overgenomen later alsnog een extra dotatie doet en deze ten laste van de winst wil brengen. Zeker niet als de aanspraken zelf niet zijn gewijzigd.

Het overnemende lichaam had of een hogere overdrachtsprijs moeten vragen of een lagere aanspraak moeten toekennen.

Door het nemen van een extra last in plaats van het verlagen van de pensioenaanspraak wordt de DGA als aandeelhouder bevoordeeld.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015