Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Pensioenfederatie pleit voor invoering pensioenplan bij pensioenverdeling bij scheiding

Op 31 december sloot de internetconsultatie over het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021. Volgens het overzicht zijn 13 reacties op de consultatie openbaar.

Opvallend is dat de Pensioenfederatie (als enige) het verplichte pensioenplan nieuw leven wil inblazen. In de Memorie van Toelichting van het Wetvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 was juist aangegeven dat een verplicht pensioenplan naar analogie van een verplicht ouderschapsplan te ver gaat. Aangezien zowel de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) als het wetsvoorstel al voorzien in een standaardverdeling heeft een verplicht pensioenplan geen toegevoegde waarde. Volgens de regering zijn betere oplossingen te vinden in kennisvergroting bij scheidingsprofessionals, het gebruik van standaard pensioenparagrafen in huwelijkse voorwaarden en scheidingsconvenanten en checklists bij een scheiding. Vandaar dat het verplichte pensioenplan in het wetsvoorstel was geschrapt.

 

De Pensioenfederatie ziet dat iets anders. “…als er tijdens een scheiding geen pensioenafspraken zijn gemaakt, dan zullen de ex-partners vaak het idee hebben dat er nog niets is geregeld over pensioen en dat dat later nog kan. Deze situatie kan ongewild zijn en bijvoorbeeld indruisen tegen reeds gemaakte afspraken over andere (financiële) onderdelen die wel bij de scheiding aan bod zijn gekomen.”

 

Door het verplichtstellen van een pensioenplan worden partijen op voorhand gedwongen aandacht te schenken aan de pensioenproblematiek bij scheiding.  “De afspraken kunnen direct na de scheiding worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De verdeling kan kort erna worden verwerkt, zodat ex-partners snel financieel inzicht hebben. Processen als pensionering en waardeoverdracht kunnen dan sneller afgerond worden.”

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Echtscheiding
  • Woensdag 8 januari 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships