Pensioenfondsen bezitten 784 miljard euro

Een aantal pensioenfondsen overweegt uw pensioenaanspraken te korten omdat sprake is van onderdekking. En juist in deze tijd komt naar buiten dat het bezit van de Nederlandse pensioenfondsen € 784 miljard is.

Het afgelopen jaar hebben de pensioenfondsen door goede beleggingsresultaten hun bezit zien toenemen van € 676 miljard naar € 784 miljard. Een rendement van 16%!

Pensioenfondsen hebben het afgelopen jaar hun bezit zien toenemen met € 108 miljard. Uit de cijfers blijkt dat het bezit van pensioenfondsen nog groter is dan vóór de financiële crisis.

Nu vraagt u zich natuurlijk af, waarom dan toch die dreigende korting van pensioenaanspraken? Dat heeft met name te maken met de stijging van de verplichtingen van de pensioenfondsen. Als het bezit is toegenomen, maar de verplichting neemt nog harder toe, dan kan de situatie van onderdekking zich voordoen. En juist daar zit een grote oorzaak van het probleem. Door een daling van de rente is de verplichting van pensioenfondsen hard toegenomen.

Kijkend naar het toegenomen bezit, dient zich toch de vraag aan of het terecht is dat pensioenfondsen nu moeten of overwegen om tot verlaging van aanspraken over te gaan? Ik heb daar geen sluitend antwoord op, maar ik heb gemengde gevoelens.

(de peildatum van de cijfers is 30 juni 2010)

Lees ook het artikel: Er is wat aan de hand met uw pensioen

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 18 oktober 2010