Pensioenfondsen en afspraken over beheer VPL-gelden

DNB heeft een analyse uitgevoerd van de jaarstaten en de actuarieel rapporten van pensioenfondsen met een zogenaamde VPL-regeling. Uit deze analyse blijkt dat de fondsen die VPL-gelden beheren voor sociale partners, in 2013 goede schriftelijke afspraken met hen hebben gemaakt over dat beheer.

Pensioenfondsen mogen voor sociale partners VPL-gelden beheren. De toezichthouder heeft benadrukt dat die gelden gescheiden moeten worden beheerd van de pensioengelden. Ze mogen niet worden vermengd. In 2012 bleek uit een onderzoek van DNB dat bij veel fondsen met een VPL-regeling geen duidelijke scheiding met het pensioenvermogen bestond, omdat er tussen fonds en sociale partners geen duidelijke afspraken waren gemaakt over het beheer.

Naar aanleiding van die uitkomst heeft DNB alle fondsen met een VPL-regeling verzocht om goede afspraken over het beheer van de VPL-gelden te maken en de financiering van de VPL-regeling met pensioengelden terug te draaien. In enkele gevallen moesten hierdoor VPL-toezeggingen door sociale partners verlaagd worden. Uit de hierboven genoemde analyse van de toezichthouder blijkt dat pensioenfondsen goed gehoor hebben gegeven aan het verzoek van DNB.

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015