Pensioengerechtigden in buitenland door Nederland gediscrimineerd

In een nieuwe Nederlandse wet die op 1 juni 2011 in werking is getreden, is een koopkrachttegemoetkoming van
€ 33,65 per maand voorbehouden aan 65-plussers die kunnen aantonen dat zij voor ten minste 90% in Nederland belastingplichtig zijn. Mensen die niet in Nederland wonen komen daardoor niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Volgens het EU-recht mag bij het recht op een ouderdomsuitkering niet als voorwaarde worden gesteld dat de gepensioneerde woonachtig moet zijn in de lidstaat die de uitkering betrekt. De Europese Commissie beschouwt de koopkrachttegemoetkoming op grond van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie als een ouderdomsuitkering.  Nederland heeft nu twee maanden de tijd om de wetgeving met het EU-recht in overeenstemming te brengen. Blijft Nederland in gebreke, dan kan de Commissie besluiten de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie.

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015